Kontakt

Zapraszamy do naszej siedziby:

Pro-Auditor Sp. z o.o.
ul. Królowej Jadwigi 56A
30-209 Kraków

tel. +48 12 413 58 11
tel. +48 12 417 36 21
fax. +48 12 417 36 26

email: biuro@proauditor.pl
email: kadry@proauditor.pl


Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
Wydział XI Gospodarczy
KRS 0000133560
Kapitał Zakładowy 75 000 zł
NIP: 677-20-69-331
REGON: 351521477

Odwiedź Nas