Pozostałe usługi

  • Doradztwo podatkowe
  • Prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego
  • Wykonywanie ekspertyz lub sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych
  • Świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw
  • Świadczenie usług pokrewnych