Usługi audytorskie

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje przede wszystkim badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych, w tym sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych.

Badanie sprawozdań przeprowadzają biegli rewidenci, zatrudnieni lub współpracujący z naszą spółką, posiadający wysokie kwalifikacje oraz duże doświadczenie w pracy zawodowej na stanowiskach kierowniczych w służbach księgowo-finansowych, ekonomicznych i organach skarbowych.

Nasi biegli rewidenci w swoim dorobku zawodowym posiadają m.in. badania sprawozdań finansowych różnych przedsiębiorstw, opracowanie wielu instrukcji obiegu dokumentów, planów kont, ekspertyz księgowo-finansowych i podatkowych oraz wielu innych.