Usługi księgowe

Oferta nasza skierowana jest do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi księgowe kierowane do spółek prawa handlowego, spółek cywilnych, oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:

 • Wprowadzanie dokumentów do systemu księgowego
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT (w tym JPK_VAT)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • Sporządzanie właściwych deklaracji podatkowych dla urzędu skarbowego (w formie elektronicznej)
 • Sporządzanie okresowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) rozliczeń podatkowych

Księgi handlowe:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości; analiza zapisów na kontach (rozrachunków pieniężnych, środków trwałych, rozrachunków publiczno-prawnych, kontrahentów, rozrachunków z pracownikami, kosztów i przychodów)
 • Bieżący nadzór nad ewidencjonowaniem operacji gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu dla potrzeb podatku od towarów i usług (w tym pliki JPK_VAT)
 • Przekazywanie informacji o wyniku finansowym wraz z uwzględnieniem zobowiązań publiczno-prawnych w uzgodnionym terminie
 • Obliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i rozliczanie podatku VAT wraz ze sporządzeniem stosownych deklaracji do Urzędu Skarbowego
 • Opracowanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego w wymaganych terminach
 • Udostępnianie dokumentów niezbędnych kontroli zewnętrznej
 • Dostarczanie w wymaganych terminach właściwych deklaracji i sprawozdań do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS i Urzędu Statystycznego
 • Konsultacje w zakresie rachunkowości i finansów oraz inne
 • Bieżąca współpraca z audytorem